IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Inrichting Binnenschelde
van der Perk, J.C. (1985). Inrichting Binnenschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP): Lelystad. 33 + bijlagen pp.

Available in  Author 

Keywords
    Recreation; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van der Perk, J.C.

Abstract
    De Binnenschelde omvat het noordelijk deel van het in 1983 afgesloten Markiezaat. Het is gelegen in de gemeente Bergen op Zoom. In dit rapport wordt de planvorming voor recreatieve inrichting van dit gebied beschreven en in een kaartbeeld weergegeven. Behalve een globaal inrichtingsplan wordt tevens de basisinrichting nader uitgewerkt. De besluitvorming die tot op heden plaats heeft gevonden wordt samengevat. Gegeven wordt een onderbouwing van het programma van eisen, zoals dat vanuit de recreatieve behoeften zal moeten worden gerealiseerd. Gegeven wordt een toelichting op het globale inrichtingsplan. In dit plan worden functies duidelijk gelocaliseerd en gedimensioneerd. Tevens wordt de fasering aangegeven. De uitwerking van de 1e fase van het inrichtingsplan -de basisinrichting- komt aan de orde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author