IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

ESTMORF-model voor de Westerschelde inclusief de monding: verbetering software en uitbreiding / calibratie model : verslag
van Helvert, M.A.G. (2001). ESTMORF-model voor de Westerschelde inclusief de monding: verbetering software en uitbreiding / calibratie model : verslag. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee/Delft Hydraulics: The Netherlands. 23 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Mathematical models; River morphology; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
 • van Helvert, M.A.G.
 • Wang, Z.B., revisor, more
 • Stive, M.J.F., revisor

Abstract
  In deze studie zijn de volgende uitbreidingen / Verbeteringen voor het ESTMORF model voor de Westerschelde uitgevoerd:

  A. Software verbeteringen:
  1.Een nieuwe functionaliteit van het programma is geïmplementeerd waarmee de ingrepen (baggeren en storten) in een vak kunnen worden verdeeld over de geulbodem en de geulwanden volgens de door de gebruiker opgegeven percentage. Hiervoor werden alle ingrepen altijd alleen op de geulbodem verwerkt.
  2. De weergave van foutmeldingen is verbeterd. De foutmeldingen zijn beter begrijpelijk gemaakt. Hiermee zijn de eventueel opgetreden fouten beter traceerbaar geworden.
  B. Het model is uitgebreid met het mondingsgebied. De benedenstroomsrand van het model is van Vlissingen geschoven naar Westkappelle. Hierdoor kan het model ook worden gebruikt voor analyseren van ingrepen in en op het mondingsgebied.
  C. De schematisatie van het model in het Land van Saeftinge is verfijnd. Hierdoor zijn de modelresultaten in dit gebied beter geworden.
  D. Het model is omgezet naar SOBEK in plaats van IMPLIC. Het SOBEK model is gecalibreerd door de resultaten met de metingen en met de resultaten van het IMPLIC model inclusief het mondingsgebied te vergelijken.
  F. Het nieuwe ESTMORF model is gecalibreerd aan de hand van gegevens in de periode 1968-1998.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors