IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Berekeningen NCP Westerschelde: eindrapport
Jansen, M.H.P. (2001). Berekeningen NCP Westerschelde: eindrapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 13 + figuren pp.

Available in  Author 
Document type: Final report

Keywords
    Dams; Erosion; Modelling; Mud flats; Salt marshes; Sedimentation; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Jansen, M.H.P.

Abstract
    De doelstelling van dit project is om na te gaan wat de gevolgen zijn van de aanleg van kribben en/of leidammen op de waterbeweging en daardoor op het patroon van sedimentatie en erosie van het Schor van Waarde in de Westerschelde. Het doel is het voorkomen van schorerosie en erosie van het slik waarbij de wens is uitgesproken om sedimentatie van slib/zand rijk materiaal op het slik (met name ter plaatse van het Verdronken dorp van Valkenisse) te krijgen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author