IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde Oeververbinding: nota voorontwerp
(1991). Westerschelde Oeververbinding: nota voorontwerp. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg. 165 pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Ten behoeve van de Westerschelde Oeververbinding (WOV) is een toetsplan opgesteld. Daarin wordt het hele realisatieproces (ontwerp, aanbesteding, gunningen, begeleiding bouw) doorlopen. Onderdeel daarvan is het maken van een voorontwerp. In deze nota met bijbehorende tekeningen worden een technische beschrijving, een toelichting en onderbouwing van het gekozen voorontwerp gegeven en een beschrijving van de verschillende deelprojecten : tunnel, bruggen, natte werken, wegen, bouwdok.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top