IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nader onderzoek waterbodem veerhaven Terneuzen
(1994). Nader onderzoek waterbodem veerhaven Terneuzen. Grontmij: De Bilt. 45 + bijlagen + kaarten pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In het onderzoek naar de verontreiniging van de waterbodem in de Veerhaven van Terneuzen (Zeeland) wordt de horizontale en verticale verontreiniging in kaart gebracht. Verder wordt er gekeken naar de risico's voor mens en milieu en de verspreidingsmogelijkheden van de verontreiniging. Op basis van een vergelijking met andere gebieden waar slib uit de Westerschelde sedimenteert, is het niet waarschijnlijk dat het aquatische ecosysteem sterk in negatieve zin wordt beïnvloed door de verontreinigde waterbodem,geconcludeerd wordt dat de sanering van de waterbodem in de Veerhaven Terneuzen een lage urgentie heeft.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top