IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Nader onderzoek waterbodem Jacht- en Handelshaven te Breskens
(1994). Nader onderzoek waterbodem Jacht- en Handelshaven te Breskens. Grontmij: De Bilt. 47 + bijlagen + kaarten pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In het onderzoek naar de verontreiniging van de waterbodem in de Jacht- en handelshaven te Breskens (Zeeland) wordt de horizontale en verticale verontreiniging in kaart gebracht. Verder wordt er gekeken naar de risico's voor mens en milieu en de verspreidingsmogelijkheden van de verontreiniging. De sedimentatie van verontreinigd slib uit de Westerschelde en locale bronnen zijn de belangrijkste bronnen van de verontreiniging in de haven. Geconcludeerd wordt dat de sanering van de waterbodem van de Westhaven en de Oosthaven urgent is en in de Jachthavenmonding een lage urgentie heeft.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top