IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Koersen voor onze omgeving: een discussienota over het nieuwe Zeeuwse omgevingsplan
(2004). Koersen voor onze omgeving: een discussienota over het nieuwe Zeeuwse omgevingsplan. Provincie Zeeland: Middelburg. 54 pp.

Available in

Keywords
    Policies
    Netherlands, Zeeuws-Vlaanderen [Marine Regions]
    Marine; Brackish water

Abstract
    Het omgevingsplan Zeeland wordt een plan waarin het provinciaal beleid voor ruimtelijke ordening, milieu en water, alsook het sectorbeleid voor natuur, landschap en wonen geïntegreerd zullen worden. Het plan wordt de wettelijke opvolger van Streekplan Zeeland, Nieuw Zeeuws Milieubeleidsplan 2001-2006, " Groen licht " , inclusief het actieplan energiebesparing en duurzame energie, het nieuwe Waterhuishoudingsplan 2001-2006 " Samen slim met water " , de Zeeuwse uitwerking van het natuurbeleidsplan en het Zeeuws beleidsplan voor de Kust en de Westerschelde-oevers. In tegenstelling tot het verleden wil het nieuwe plan inspelen op de samenhangende maatschappelijke vraagstukken en komen tot een eenduidige, efficïente en effectieve bestuurlijke inzet en concrete resultaten, zodat de Zeeuwse bevolking tevreden blijft over zijn leefomgeving.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top