IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het kustgebied en in het gebied van de Zeeschelde en haar bijrivieren : stormseizoen 1998-1999
(1998). Onderrichtingen bij optreden van stormtij of gevaarlijk stormtij in het kustgebied en in het gebied van de Zeeschelde en haar bijrivieren : stormseizoen 1998-1999. [S.n.]: [s.l.]. 20 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Houvast en handboek bij allarmerende situaties met hoogwater. Onderverdeeld in: waarschuwingsdiensten en berichten; inlichtingen; bewaking en herstel van schade. De bijlages bevatten: een lijst met instanties en personen die de afdelingshoofden van de afdelingen moeten verwittigen; een bijlage inlichtingendiensten en een lijst van waakposten en contactpunten met ambtenaren die er de leiding over hebben.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top