IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Baseline Scenario voor het Scheldegebied
Nieuwkamer, R.L.J.; Witjes, Th.G.J. (2003). Baseline Scenario voor het Scheldegebied. [S.n.]: Den Haag. 34 pp.

Keywords
    Socioeconomic aspects; Water quality; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Nieuwkamer, R.L.J.
  • Witjes, Th.G.J.

Abstract
    Ontwikkeling van een 'Baseline scenario', dat de autonome sociaal-economische ontwikkeling beschrijft voor het Nederlandse deel van het Scheldestroomgebied tot en met 2015. Het scenario brengt maatschappelijke, economische en fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen tot 2015 in beeld, die relevant zijn voor de waterkwaliteit in het stroomgebied. Het baseline scenario kan gebruikt worden voor de regionale risicoanalyse waarin wordt bezien of de chemische doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2015 in het Scheldestroomgebied wel of niet worden gehaald.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors