IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hedwigepolder wordt Swidwieschor : inrichtingsplan Hedwigepolder
Veerman, F. (1996). Hedwigepolder wordt Swidwieschor : inrichtingsplan Hedwigepolder. [S.n.]: Vlissingen. 31 pp.

Keywords
    Polders; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Veerman, F.

Abstract
    In dit inrichtingsplan worden de mogelijkheden behandeld van de herinrichting van de Hedwigpolder, indien deze polder wordt toegevoegd aan de Westerschelde. Randvoorwaarden voor ontpoldering zijn dat de veiligheid van het achterliggende land gewaarborgd moet worden. Voor de ontpoldering is het noodzakelijk noodzakelijk dat het huidige bestemmingsplan wordt gewijzigd, en moet de Hedwigepolder de functie natuur krijgen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author