IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Overzichtsmodel Ooster- en Westerschelde: rooster- en bodemontwerp
van Holland, G.; Jeuken, C.J.L. (1999). Overzichtsmodel Ooster- en Westerschelde: rooster- en bodemontwerp. Delft Hydraulics: Delft. 11 + bijlagen pp.

Available in  Authors 
Document type: Final report

Keywords
    Coastal currents; Tidal currents; Tides; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Holland, G., more
  • Jeuken, C.J.L., more

Abstract
    In het kader van het project K2000*KOP is een rooster en bodemligging gegenereerd voor een getijdemodel dat het Westerschelde en Oosterschelde estuarium en het aanbepalend zeegebied omvat. Het model kan o.a. worden gebruikt in onderzoeken naar de erosie voor de Zuidwestkust van Walcheren, de Noordwestkust van Zeeuws-Vlaanderen en de Kop van Schouwen. Daarnaast kan het model worden gebruikt bij het bepalen van richtlijnen voor bagger- en stortwerken in de monding van de Westerschelde en langs de Belgische kust, en de kust en de gevolgen van deze werken voor het estuarium.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors