IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Regiostudie Zuidwest-Nederland
Jansen, A.W.P.; Olden, H.; Verhorst, J. (1989). Regiostudie Zuidwest-Nederland. Stichting voor Ruimtelijk Onderzoek en Marketing: Utrecht. 164 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Jansen, A.W.P.
  • Olden, H.
  • Verhorst, J.

Abstract
    Schetst een beeld van de sociaal-economische ontwikkelingen in Zeeland en West-Brabant in de jaren tachtig, de hoofdwegeninfrastructuur en de haven van de Rijn-Scheldedelta, en van de productiestructuur en het productiemilieu. Aan de hand van de bestudering van het regionaal bedrijfsleven wordt aandacht besteed aan de economische ontwikkelingskansen van het gebied en de ruimtelijke consequenties van het benutten van die kansen, waarbij aandacht wordt besteed aan de te realiseren Westerschelde Oeververbinding (WOV).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors