IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Externe risico's van het transport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde: rapportage van de begeleidingscommissie van het onderzoek
(1994). Externe risico's van het transport van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde: rapportage van de begeleidingscommissie van het onderzoek. V & W: [s.l.]. 11 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de externe risico's (overlijdenskansen voor omwonenden) van het transport van alle gevaarlijke stoffen over (het Nederlandse deel van) de Westerschelde per zeeschip en per binnenvaartschip. Het onderliggende doel is een basis te verkrijgen voor enerzijds zoneringsbeleid en anderzijds het preventieve en repressieve beleid. Deze Westerscheldestudie is uitgevoerd als een onderdeel van het project " Veiligheid Vervoer over Water " . Voorts is de studie een vervolg op de door TNO uitgevoerde " Oostgatstudie " .

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top