IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Gemeenschappelijk ontwikkelingsconcept Euregio Scheldemond
(1991). Gemeenschappelijk ontwikkelingsconcept Euregio Scheldemond. [S.n.]: Vught.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In het inventariserend onderzoek ligt het accent op het in beeld brengen van de sociaal-economische ontwikkelingen (milieu, bevolking, produktie-structuur en arbeidsmarkt, produktie-infrastructuur, ruimtelijke ordening, recreatie en toerisme) in het studiegebied, de Eurregio Scheldemond, op de samenhang tussen de deelregio's aan weerszijden van de grens en de grensoverschrijdende contacten. In het Ontwikkelingsconcept staat de basis voor het te voeren grensoverschrijdend beleid, de analyse, de ontwikkelingsvisie en de aanzet tot realisatie hiervan.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top