IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Aanleg dwarsverbindingen met grondbevriezing bij de Westerscheldetunnel
Worm, E.W. (2003). Aanleg dwarsverbindingen met grondbevriezing bij de Westerscheldetunnel. Centrum Ondergronds Bouwen (COB): Gouda. ISBN 90-807297-7-9. xx, 173 + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Final report

Keywords
    Civil engineering; Geotechnology; Tunnels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    Kunstmatige grondbevriezing staat sinds de toepassing voor de aanleg van de dwarsverbindingen van de Westerscheldetunnel sterk in de belangstelling. De techniek is een tijdelijke en milieuvriendelijke manier van grondverbetering en wordt in het buitenland al meer dan 40 jaar toegepast. De aanleg van de dwarsverbindingen van de Westerscheldetunnel bood een unieke kans om de ontwikkeling van de temperatuur en de deformatie van de grond en tunnel - die zich voordoen bij grondbevriezing - alsmede het werkproces te volgen en te bepalen. Deze rapportage is daar het resultaat van. In het rapport is veel informatie opgenomen over het ontwerp en de uitvoering van projecten met grondbevriezing. In de evaluatie is hiernaast veel aandacht besteed aan de relatie tussen de processen van de grond en de deformatie van tunnelconstructies. De oorzaken van de risico's van grondbevriezing komen aan het licht wanneer de civiele techniek, geotechniek en geologische eigenschappen gezamenlijk bestudeerd worden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author