IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek naar de haalbaarheid van een vaste oeververbinding over en/of onder de Westerschelde middels private financiering
Barbé, R.C.E. (1987). Onderzoek naar de haalbaarheid van een vaste oeververbinding over en/of onder de Westerschelde middels private financiering. Stuurgroep Westerschelde Oeververbinding: Middelburg. 24 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Barbé, R.C.E.

Abstract
    Verslag van een ambtelijke stuurgroep, die tot taak had de haalbaarheid te onderzoeken van een vaste oeververbinding over en/of onder de Westerschelde, waarin voor de financiering en de exploitatie de particuliere sector wordt ingeschakeld. belicht worden: de planologische, technische, bestuurlijke, juridische en financiële aspecten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author