IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Menselijk handelen gewogen : een rapport over de vervuiling van de Westerschelde door Nederlandse bedrijven in de kanaalzone
(1994). Menselijk handelen gewogen : een rapport over de vervuiling van de Westerschelde door Nederlandse bedrijven in de kanaalzone. [S.n.]: Terneuzen. 40 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Onderzoek naar de concrete bijdragen aan de vervuiling van de Westerschelde door Nederlandse bedrijven aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Allereerst wordt aangegeven welke beleidskaders van invloed waren op het onderzoek (wettelijke kaders, nationale en provinciale milieubeleidsplannen). Vervolgens wordt een opsomming gegeven van de verschillende bedrijven met beknopte informatie over hun activiteiten en vervuilingsladingen. Tenslotte worden conclusies getrokken met betrekking tot de bedrijven, de diverse overheden, en de instanties die toezien op het beleid en de uitvoering daarvan. Tevens worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de vergunningen en vergunningverlening.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top