IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde-oeververbinding tracé 3; indicaties voor krachten op tunnelelementen: verslag onderzoek
Callander, S.J. (1991). Westerschelde-oeververbinding tracé 3; indicaties voor krachten op tunnelelementen: verslag onderzoek. Waterloopkundig Laboratorium: Delft.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Callander, S.J.

Abstract
    Doet verslag van een onderzoek naar aanleiding van 4 opdrachten, te weten : 1. vooronderzoek krachten op tunnelelementen als gevolg van getijstromen ; 2. onderzoek invloed van scheepvaart op tunnelelementen in sleuf ; 3. bureaustudie sedimentatie tunnelsleuf ; 4. modelproeven tunnelelementen in tunnelsleuf.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author