IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Tracénota en milieueffectrapport Rijksweg 58 gedeelte Schoondijke-Sluis
(1991). Tracénota en milieueffectrapport Rijksweg 58 gedeelte Schoondijke-Sluis. Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: [s.l.].

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Ter verbetering van het traject tussen Schoondijke en Sluis van Rijksweg 58 (RW58) heeft Rijkswaterstaat het voornemen tot aanpassing van het tracé van de bestaande weg. Hiertoe moet een mer-procedure (milieu-effectrapportage) worden doorlopen volgens de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, en een tracévaststellingsprocedure in opdracht van de (voorlopige) Raad voor Verkeer en Waterstaat. In deze Projectnota Rijksweg 58, gedeelte Schoondijke-Sluis, zijn de tracénota en het milieu-effectrapport geïntegreerd. Bij het opstellen van de Projectnota bestond er onzekerheid over de aanleg en de locatie van een vaste oeververbinding over de Westerschelde. Daarom is de problematiek in de kern Schoondijke vooralsnog buiten beschouwing gelaten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top