IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Toepassingsmogelijkheden van het Automatic Transmitter Identification System (ATIS) voor de Schelde Radar Keten (SRK)
Knoester, T.A. (1994). Toepassingsmogelijkheden van het Automatic Transmitter Identification System (ATIS) voor de Schelde Radar Keten (SRK). [S.n.]: Den Haag. 16 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Knoester, T.A.

Abstract
    ATIS is een systeem dat bij toepassing in marifoonverkeer een code uitzendt, die de identiteit bevat van de marifoongebruiker. ATIS wordt in 1995 verplicht gesteld voor de beroepsvaart en een jaar later voor de recreatievaart. Deze verplichting geld voor alle landen die het 'Regional Rhine Agreement' hebben ondertekend. De mogelijkheden van het ATIS-systeem voor de verkeersbegeleiders op het Schelde Coordinatie Centrum (SCC) komen aan de orde. Tevens worden overeenkomsten en verschillen met het 'Automatic Reporting and Identification System' (ARIS) toegelicht.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author