IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Rijn Schelde delta: economisch kerngebied in noord-west Europa
Ritmeijer, W.S.R. (1989). Rijn Schelde delta: economisch kerngebied in noord-west Europa. Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam: Rotterdam. 78 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Ritmeijer, W.S.R.

Abstract
    In het onderzoeksverslag wordt getracht een beeld te schetsen van de belangrijkste aspecten van de produktiestructuur en het produktiemilieu in de Rijn Schelde Delta. In hoofdstuk 2 wordt een algemeen beeld gegeven van de produktiestructuur. In hoofdstuk 3 wordt een profiel geschetst van de industrie in dit gebied. In hoofdstuk 4 wordt allereerst de produktiestructuur van de distributiesector beschreven. Vervolgens is gekeken in hoeverre de distributiesector beinvloed wordt door processen van internationalisering en economische vernieuwing. Tenslotte worden in 2 paragrafen de havens en het spoorwegvervoer beschreven. In hoofdstuk 5 wordt de sector recreatie en toerisme nader bekeken. In hoofdstuk 6 heeft de zakelijke dienstverlening de aandacht. In hoofdstuk 7 wordt aandacht geschonken aan de bedrijfslocaties (o.a. zeehaventerreinen). In hoofdstuk 8 worden netwerken en relaties bekeken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author