IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Zoet water in het Schelde-estuarium: veranderingen in de saliniteit
Holland, A.M.B.M.; Smit, H. (1994). Zoet water in het Schelde-estuarium: veranderingen in de saliniteit. Rapport dgw, 93.057. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 pp.
Part of: Rapport dgw, more

Available in  Authors 

Keywords
    Chlorides; Drainage water; Man-induced effects; Saline intrusion; Salinity; Salinity gradients; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Holland, A.M.B.M., more
  • Smit, H.

Abstract
    Geeft de resultaten van een oriënterende studie naar de ligging en betekenis van de zoutgradiënt in het Schelde-estuarium. De ligging is veranderd, voornamelijk door zoetwaterafleidingen, nieuwe zoetwatertoevoer, morfologische veranderingen en zoutlozingen. Met het waterkwaliteitsmodel Westerschelde wordt voorspeld hoe de ligging verandert bij vermindering van afleidingen t.b.v. een herstel van deze gradiënt. Het belang van een beoordeling en evaluatie van de zoutgradiënt wordt onderstreept en er wordt gepleit voor het ontwikkelen van een beleid hiervoor in het kader van het Scheldeverdrag.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors