IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De basispeilen langs de Nederlandse kust: ruimtelijke verdeling van basis- en ontwerppeilen in deelgebied Westerschelde (interim rapportage)
Philippart, M.E; Pwa, S.T.; Dillingh, D. (1994). De basispeilen langs de Nederlandse kust: ruimtelijke verdeling van basis- en ontwerppeilen in deelgebied Westerschelde (interim rapportage). Rapport RIKZ = Report RIKZ(94-025). Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. 80 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Water levels; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Philippart, M.E
  • Pwa, S.T.
  • Dillingh, D., more

Abstract
    In dit werkdocument wordt verslag gedaan van het onderdeel van het onderzoek naar de basispeilen dat de Westerschelde en de Zeeuws-Vlaamse kust betreft. Allereerst wordt ingegaan op het onderzoek naar de maatgevende peilen in het gebied m.b.v. de simulatie van 11 extreme stormen.Na de aansluiting van deze modelresultaten op de waarnemingen wordt beschreven hoe uit de gevonden peilen een ruimtelijke verdeling is gemaakt en op welke wijze deze gecombineerd wordt met vaste locaties op de zeeweringen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors