IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Basisgetallen zoute maatlat WSV en milieubalans: zoute watersystemen en de milieubalans: basisdocument getallen en figuren
Groeneveld, G.; Yland, E.; Wattel, G.; Pieters, J.; Holland, A.; Tijink, J.; Laane, R.W.P.M.; Leewis, R.J. (1995). Basisgetallen zoute maatlat WSV en milieubalans: zoute watersystemen en de milieubalans: basisdocument getallen en figuren. Werkdocument RIKZ(OS-95.122X). Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 6 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
  Nutrients (mineral); Pollution; Marine; Brackish water

Authors  Top 
 • Groeneveld, G.
 • Yland, E.
 • Wattel, G.
 • Pieters, J.
 • Holland, A., more
 • Tijink, J.
 • Laane, R.W.P.M., more
 • Leewis, R.J.

Abstract
  Voor de vier watersystemen Westerschelde, Kust, Open zee (Noordzee) en westelijke Waddenzee werden voor verschillende stoffen, die in de Milieubalans van het RIVM zijn opgenomen de trend en normtoetsing (aantal keren hoger of lager dan de grenswaarde) voor de periode 1985-1993 berekend.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors