IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Speuren naar sporen I: verkennend onderzoek naar milieuschadelijke stoffen in de zoete en zoute watersystemen van Nederland: metingen 1990-1991
van Steenwijk, J.M.; Barreveld, H.L.; Lourens, J.M.; Van Meerendonk, J.H.; Phernambucq, A.J.W. (1992). Speuren naar sporen I: verkennend onderzoek naar milieuschadelijke stoffen in de zoete en zoute watersystemen van Nederland: metingen 1990-1991. DGW Rapport, 92.040. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat: Lelystad. 110 + bijlagen pp.
Part of: DGW Rapport. Dienst Getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords

Authors  Top 
  • van Steenwijk, J.M.
  • Barreveld, H.L.
  • Lourens, J.M.
  • Van Meerendonk, J.H.
  • Phernambucq, A.J.W., more

Abstract
    Verslag van een gezamenlijk meetprogramma van het RIZA en DGW naar een aantal stoffen van de zogenaamde I-lijst (zoals genoemd in de Derde Nota Waterhuishouding). Eerst wordt ingegaan op de overwegingen die bij de keuze van de meetlocaties en parameters hebben gespeeld. Vervolgens worden de meetresultaten per regio gepresenteerd (rivierenen meren, Schelde-estuarium, Noordzee en Waddenzee), waarbij de gevonden concentraties worden getoetst aan grenswaarden, zoals afgeleid voor zoet oppervlaktewater, indicatieve MTR's (maximaal toelaatbare risiconiveaus) etc. Tenslotte wordt aandacht besteed aan onderzoek dat in een ander kader is uitgevoerd, zoals het project 'Signalering verhoogde gehaltes van organische microverontreinigingen' (SIVEGOM) van het RIZA en metingen in de rijkswateren door de Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven (RIWA).

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors