IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek aansluitings- en integratiemogelijkheden in integraal waterbeheer (case-studie Schelde): verslag van de openingsbijeenkomst op 21 maart 1994
Smit, H.; Berger, H. (1994). Onderzoek aansluitings- en integratiemogelijkheden in integraal waterbeheer (case-studie Schelde): verslag van de openingsbijeenkomst op 21 maart 1994. Werkdocument RIKZ, AB-94.142x. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 41 pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Water management; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Smit, H.
  • Berger, H.

Abstract
    Geeft een schriftelijke weergave van de voordrachten, die gehouden zijn tijdens de openingsbijeenkomst van het TWINS-project, op 21 maart 1994. De benaming TWINS (ToWards an Integrated Water management of the Scheldt) symboliseert de nauwe samenhang tussen de bestuurlijke, beleidsmatige en technisch-wetenschappelijke aspekten van het integrale waterbeheer in de Schelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors