IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Experimenten schorverdedigingen Zuidgors en Slaak onder de loep: een eerste evaluatie van de experimenten aan de hand van de monitoring van voorjaar 1992 tot en met voorjaar 1994
Storm, C. (1994). Experimenten schorverdedigingen Zuidgors en Slaak onder de loep: een eerste evaluatie van de experimenten aan de hand van de monitoring van voorjaar 1992 tot en met voorjaar 1994. Werkdocument RIKZ, OS-94.813X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 23 + figuren pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Erosion; Salt marshes; ANE, Netherlands, Westerschelde, Zuidgors [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Storm, C.

Abstract
    In een " ongestoord " estuarium is sprake van een dynamisch evenwicht tussen schorerosie en schorvorming. Dit evenwicht is thans in de Ooster- en Westerschelde verstoord door inpolderingen, bedijkingen en effecten van ingrepen zoals het Deltaplan en de vaargeulverdieping Westerschelde. Om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van het verdedigen van schorren is in 1992 door de Rijkswaterstaat Directie Zeeland en het Rijksinstituut voor Kust en Zee op twee locaties een proef gestart met schorverdedigingen. Aan de orde komt een eerste evaluatie van de effectiviteit van de constructies ten aanzien van het tegengaan van de schorerosie en van de gevolgen van die constructies op de directe omgeving, zowel het slik als het schor.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author