IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Typologie van estuariene systemen: geografische referenties voor het Schelde estuarium
Cadeé, N. (1994). Typologie van estuariene systemen: geografische referenties voor het Schelde estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.048. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 57 pp.
Part of: Rapport RIKZ = Report RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): s-Gravenhage. ISSN 0927-3980, more

Available in  Author 

Keywords
    Estuaries; Geographical reference systems; Water management; Europe, Schelde R. [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Cadeé, N.

Abstract
    Om de haven van Antwerpen toegankelijk te maken voor grotere zeeschepen, zijn er in Belgie plannen gemaakt voor een verdieping van de geulen in de Westerschelde. In het project OOSTWEST worden studies uitgevoerd naar de mogelijke effecten van de uitvoering van deze plannen voor de morfologie en de natuurwaarden van het gebied. Een belangrijk vraagstuk hierbij is hoe de functies van het estuarium als vaarweg en als natuurgebied met elkaar kunnen worden verenigd. In dit kader is er behoefte aan een streefbeeld, waarin wordt omschreven hoe het Schelde estuarium er in de toekomst uit zou moeten zien en wat voor beheersmaatregelen nodig zullen zijn om die toestand te bereiken en te handhaven. Als voorbereiding voor het opstellen van deze streefbeelden worden een historische referentie en geografische referenties opgesteld In dit eindrapport van het project TYPOS (Typologie van estuariene systemen) werden estuaria in noord-west Europa als referenties gekozen, en werd een lijst van een aantal voor estuaria karakterieke, kwantificeerbare parameters opgesteld, waarmee een typologie van estuaria kon worden opgesteld.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author