IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onzekerheidsanalyse van de modelresultaten van het waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium : een inventarisatie van de onzekerheidsbronnen binnen het waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium en een kwantificering van de invloed van de onzekerheidsbronnen op de modelresultaten
Biersteker, M. (1994). Onzekerheidsanalyse van de modelresultaten van het waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium : een inventarisatie van de onzekerheidsbronnen binnen het waterkwaliteitsmodel voor het Schelde-estuarium en een kwantificering van de invloed van de onzekerheidsbronnen op de modelresultaten. Werkdocument RIKZ, AB-94.841X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 39 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document types: Dissertation; Interim report

Keywords
    Models; Sewage disposal; Water quality; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Biersteker, M.

Abstract
    Bepaald wordt in hoeverre de reductiedoelstellingen van het beleidsplan Westerschelde in 1990 en 1992 bereikt zijn, en wat de betrouwbaarheid van de gevonden uitspraken is. Als hulpmiddel voor het bepalen van de gehaalde reductiepercentages en de betrouwbaarheidsintervallen is het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium gebruikt.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author