IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Westerschelde: import of export? Invloed van bodemligging op sedimenttransport in de Westerschelde
Groenendaal, E. (2005). Westerschelde: import of export? Invloed van bodemligging op sedimenttransport in de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, KW/2005.114W. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 116 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Sand; Sediment transport; Sedimentation; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Groenendaal, E., more

Abstract
    Beschrijft het resultaat van een literatuuronderzoek naar de fysische processen en dynamica van de Westerschelde en de factoren die van belang zijn voor de ontwikkeling van een estuarium. Geeft een beschrijving van de hydrodynamica en de morfologie en beschrijft de karakteristieken van de (morfologische ontwikkeling van de) Westerschelde. Gaat verder in op het verloop van het zandvolume en de trends aan de hand van modelaannames en simulaties. Met het model zijn de waterbeweging, getijgemiddelde en sedimenttransporten berekend. Vervolgens zijn de verschillen in waterbeweging, sedimenttransport en de bodemverandering beschreven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author