IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Resultaten van bioassays met oesterlarven, de amphipoden Bathyporeia sarsi en Corophium volutator en de Microtox Solid Phase test op sedimenten uit het intergetijgebied van het Schelde-estuarium
van den Hurk, P.; Velthuis, H. (1991). Resultaten van bioassays met oesterlarven, de amphipoden Bathyporeia sarsi en Corophium volutator en de Microtox Solid Phase test op sedimenten uit het intergetijgebied van het Schelde-estuarium. Bureau Waardenburg Rapport, 92.40. Bureau Waardenburg: Culemborg. 21, tabs + Bijlagen pp.
Part of: Bureau Waardenburg Rapport. Bureau Waardenburg: Culemborg, more

Available in  Authors 
    VLIZ: Non-open access 278857

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van den Hurk, P.
  • Velthuis, H.

Abstract
    De bioassays voor deze studie zijn uitgevoerd met gebruikmaking van de faciliteiten die door de Dienst Getijdewateren ter beschikking zijn gesteld in het kader van het project Stresspar*7-Biotest 2. Dit project had als doel het ontwikkelen van bioassays voor verontreinigde marine sedimenten. Daartoe werden gecontamineerde veldsedimenten getest met verschillende geselecteerde proefdieren. Voor deze survey is gebruik gemaakt van de oesterlarventest en de amphipodentest met Bathyporeia sarsi en Corophium volutator. Een aantal monsters is tevens getest met een nieuwe toepassingmethode van de Microtox test. Vergelijking van de resultaten van de uitgevoerde testen laat zien dat er grote verschillen zijn in de testresultaten. De oesterlarven blijken he meest gevoelig te zijn voor de geteste sediment. Vergelijking van de amphipoden testen onderling laat zien dat Corophium minder gevoelig is dan Bathyporeia. Helaas zijn slechts een aantal sedimentmonsters met de Microtox test onderzocht. Deze test wordt over het algem

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors