IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Herstel Natuur Westerschelde: projectenbundel
(1996). Herstel Natuur Westerschelde: projectenbundel. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 53 + bijlage pp.

Available in

Keywords

Abstract
    Deze projectenbundel is opgesteld ten behoeve van het project Herstel Natuur Westerschelde, als bijlagerapport bij de Alternatievennota Herstel Natuur Westerschelde (Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, januari 1996). De bundel geeft een volledig overzicht van de per 13 november 1995 geselecteerde projecten voor herstel van natuur in het Schelde-estuarium via ontpoldering, buitendijkse maatregelen en binnendijkse maatregelen. Voor elke categorie van maatregelen zijn de door de bij het proces betrokken partijen mogelijke maatregelen aangedragen, resulterend in een voorlopige lijst van maatregelen voor elke categorie. Per project worden de huidige situatie, het projectvoorstel, overige aspecten zoals bijv. de bestuurlijke situatie en de benodigde maatregelen beschreven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top