IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Onderzoek alternatieve onkruidbestrijding binnen de Directie Zeeland : een inventarisatie naar de gehanteerde methoden en ervaringen van de bestrijding van ongewenste kruiden en houtige opslag binnen de Directie Zeeland
(1995). Onderzoek alternatieve onkruidbestrijding binnen de Directie Zeeland : een inventarisatie naar de gehanteerde methoden en ervaringen van de bestrijding van ongewenste kruiden en houtige opslag binnen de Directie Zeeland. [S.n.]: [s.l.]. 14 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Naar aanleiding van het ontbreken van een duidelijk overzicht van de huidige toegepaste alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen binnen de dienstkringen Deltakust, Noord- en Midden Zeeland, Schelde-Rijn en Zeeuws Vlaanderen van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, wordt in deze nota middels een mondelinge enquête onderzoek verricht onder de betrokken medewerkers naar werkmethoden en ervaringen. Per beheerstype, zoals in GROBIS (GROen beheers- en Besteks Informatie Systeem)zijn onderscheiden, zijn vragen geformuleerd over de intensiteit, kwaliteit en kwantiteit. Aan de orde komen de resultaten van de enquête per beheerstype, gevold door aanbevelingen. Beloten wordt met overige relevante aspecten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top