IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Handhavingsproblematiek inzake de waterkwaliteit van de Schelde in Vlaanderen
Lliegems, C. (1993). Handhavingsproblematiek inzake de waterkwaliteit van de Schelde in Vlaanderen. [S.n.]: Rotterdam. 95 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Lliegems, C.

Abstract
    In dit onderzoek staat de handhaving van milieubeleid in Vlaanderen inzake de rivier de Schelde centraal. In het kader van de doelstelling: het verschaffen van inzicht in de handhaving van de Vlaamse wetgeving en regelgeving voor zover van toepassing op de waterkwaliteit, wordt onderzocht welke gebreken zich hierbij voordoen en welke factoren hierop van invloed zijn. Na een algemene beschrijving van de huidige waterkwaliteit van de Schelde volgt een overzicht van regulerende en uitvoerende instanties op het gebied van waterverontreiniging. Daarna worden verschillende beleidsinstrumenten en de toepassing hiervan besproken, zoals wetgeving en regelgeving, controlebeleid en toezichtsbeleid,waterzuiveringsinfrastructuur en bodem sanering. Vervolgens worden de daadwerkelijke opsporing en vervolging van overtredingen en milieudelicten behandeld. De nota sluit af met een evaluatie en conclusies.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author