IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Evolutie van de kwaliteit van het Scheldewater : stand 31 oktober 1996
(1996). Evolutie van de kwaliteit van het Scheldewater : stand 31 oktober 1996. [S.n.]: [s.l.]. 11 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In 1996 geactualiseerd memorandum van alle 48 bedrijven aangesloten bij VIBNA tot op de stand van de meest recente metingen. In dit rapport zijn naast de verwerking van de resultaten van een enquête over de emissies van deze bedrijven in de Schelde, de meest recente onderzoeksresultaten van de Vlaamse en Nederlandse verantwoordelijke overheidsdiensten verwerkt. Bovendien worden de gegevens getoetst aan recente studies m.b.t. de fauna van de Zeeschelde, uitgevoerd door de KUL, afdeling Systematiek en Ecologie der dieren, Zoölogisch Instituut. De grote trends in de evolutie van belangrijke kwaliteitsparameters van de Schelde ter hoogte van de Nederlandse grens worden getoetst aan de federale en regionale basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Een geactualiseerde stand van zaken wordt gegeven van de progressieve investeringen van de VIBNA-bedrijven voor afvalwaterzuivering met daaraan gekoppeld de vermindering van de geloosde restverontreiniging. De studie toont aan, dat na een bestendige verbetering over

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top