IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Richtlijnen strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
ProSes (2004). Richtlijnen strategische milieueffectenrapportage Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht. 14 + appendices pp.

Available in Author 

Keywords
    Environmental impact assessments; Guidelines; Marine; Brackish water

Author  Top 

Abstract
    Naar aanleiding van de bekendmaking van de plannen voor een strategisch milieueffectenrapportage ten behoeve van het Schelde-Estuarium 2010 zijn in dit document de vaststellingsbrieven van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Cel Mer van de afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbehoud gebundeld met daarin het advies voor richtlijnen voor de Commissie voor de milieueffectenrapportage.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author