IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Getijanalyse Westerscheldemond: deel 1
(1997). Getijanalyse Westerscheldemond: deel 1. Svasek: Rotterdam. 20 + figuren + tabellen + bijlagen pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    De beschreven getijanalyse heeft primair tot doel om de in de definitiestudie Westerscheldemond geformuleerde hypothesen verder te onderzoeken. Belangrijk onderdeel van deze studie is de analyse van metingen van het getij. Deel 1 van dit rapport beschrijft de beschikbare meetgegevens, de hiervan afgeleide grootheden en de grootschalige ontwikkelingen en ingrepen in de Westerscheldemond en omgeving. In deel 2 wordt de ruimelijke structuur van het studiegebied en de samenhang van getijbeweging en geometrie beschreven. Op basis hiervan wordt een voorlopige prognose voor toekomstige ontwikkelingen gegeven.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top