IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Herstel natuurwaarden Westerschelde
Bertens, P.H.; Boelhouwer, G.; Gieselink, G.J. (1998). Herstel natuurwaarden Westerschelde. [S.n.]: Velp.

Keywords
    Environment management; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Bertens, P.H.
  • Boelhouwer, G.
  • Gieselink, G.J.

Abstract
    In het Verdrag inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde, is overeengekomen dat de vaargeul in de Westerschelde zodanig zal worden verruimd dat schepen met een diepgang van 48 voet in één getij van de Noordzee naar de haven van Antwerpen moeten kunnen varen. Deze verruiming heeft verschillende effecten op de natuurwaarden in het gebied. In dit rapport worden de ongewenste effecten onderzocht. Er wordt tevens gekeken naar maatregelen die de natuurwaarden kunnen herstellen, het betreft hier zowel binnen- als buitendijkse maatregelen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors