IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Publiek-private samenwerking in een nieuw perspectief
(1998). Publiek-private samenwerking in een nieuw perspectief. VNO-NCW/Buck Consultants International: [s.l.]. 33 + bijlage pp.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Aan de orde komen de huidige knelpunten voor en mogelijkheden van meer financiële participatie door het bedrijfsleven in (publieke) investeringen in verkeersinfrastructuur. Een verhoogde inspanning op het gebied van infrastructuur wordt noodzakelijk geacht. Tevens ziet het Platform belangrijke voordelen in meer private betrokkenheid bij publieke investeringen. Van belang voor private inbreng is dat er voldoende zicht moet zijn op bedrijfseconomisch rendement. Tenslotte worden als voorbeeld vier concrete ideeën geformuleerd voor nader uit te werken pilotprojecten voor private investeringen in en private exploitatie van infrastructuur (Westerscheldetunnel, A4 Midden-Delfland, Busbaan/paylane A2 en Railontsluiting Vinexlocaties).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top