IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Europese Kaderrichtlijn Water [EKRW]
(2004). Europese Kaderrichtlijn Water [EKRW]. Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer, 89. Unie van Waterschappen: 's-Gravenhage. 33 pp.
Part of: Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer. Unie van Waterschappen: s-Gravenhage. ISSN 1380-4251, more

Keywords

Abstract
    Inhoud: Pragmatisch, betaalbaar en haalbaar : de Europese Kaderrichtlijn Water / W. Lucassen. - De Kaderrichtlijn Water / P. de Vries. - Uitgangspunten Unie van Waterschappen bij Kaderrichtlijn Water / P. de Vries. - Het schoonste water aller tijden? / J. Leenes. - De Europese Kaderrichtlijn Water : het proces in Brussel / W. Lucassen. - Regie op basis van proceskennis is noodzakelijk / J.A. Danel. - De KRW uniformeert en versterkt de positie van het waterbeheer : het Kaderrichtlijn-Water-proces, van nadenken naar voordenken / D.J. Marsman. - De Kaderrichtlijn Water werkt structurerend / H.H. Tolkamp. - Implementatie Kaderrichtlijn Water : een persoonlijke kijk vanuit Rijn-Oost / J. Supèr. - De KRW in het Scheldestroomgebied / K. Steur. - Pragmatisch waterbeheer moet praktijkgericht zijn. - T. Lycklama, R. Rosenboom

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top