IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Belastingmodellen UBW: vergelijking van belastingmodellen in Randvoorwaardenboek en PC-ring voor drie typen watersystemen
Vermeulen, C.J.; Vrouwenvelder, A.C.W.M.; Steenbergen, H.M.G.M.; den Heijer, F.; Den Kok, M. (2001). Belastingmodellen UBW: vergelijking van belastingmodellen in Randvoorwaardenboek en PC-ring voor drie typen watersystemen. HKV Lijn in Water: Lelystad. 66 pp.

Keywords
    Hydraulics; Models; ANE, Netherlands, Westerschelde, Hansweert [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde, Hoofdplaat [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Vermeulen, C.J.
  • Vrouwenvelder, A.C.W.M., more
  • Steenbergen, H.M.G.M.
  • den Heijer, F.
  • Den Kok, M.

Abstract
    In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de relevante hydraulische belastingen op waterkeringen in Nederland. Er zijn beschrijvingen opgesteld van de belastingprocessen in het bovenrivierengebied, de delta's, het merengebied en het zeegebied, en er is en inventarisatie gemaakt van de stochasten in de belastingmodellen zoals die momenteel in gebruik zijn. Voor een drietal verschillende gebieden, te weten het bovenrivierengebied (locatie Duursche Waarden), het benedenrivierengebied (locatie Sliedrecht) en estuaria (Westerschelde, locaties Citterspolder, Hansweert en Hoofdplaat) zijn twee bestaande belastingmodellen met elkaar vergeleken. Uitgegaan is van de belastingmodellen van het (toekomstige) randvoorwaardenboek en van PC-ring.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors