IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De effecten van de bagger- en stortactiviteiten op de morfologie van de Westerschelde
Douma, D. (2003). De effecten van de bagger- en stortactiviteiten op de morfologie van de Westerschelde. Universiteit Utrecht: Utrecht. 30 pp.

Available in  Author 
Document type: Scientific report

Keywords
    Dredging; Fluvial morphology; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Douma, D.

Abstract
    Geeft een beschrijving van de morfologische veranderingen die optreden als gevolg van de bagger- en stortactiviteiten in de Westerschelde. Hoofdstuk 2 beschrijft de ontstaanswijze en de algemene karakteristieken van de Westerschelde, zijn morfologie en de huidige processen en baggerwerkzaamheden. Hoofdstuk 3 gaat na wat de impact is op de morfologie van de Westerschelde van de bagger- en stortactiviteiten en of de Westerschelde kan verworden tot een één-geul systeem. Dit wordt nagegaan aan de hand van de gemonitorde veranderingen die zijn ontstaan na de verdieping tussen 1970 en 1975 en wat modellen laten zien voor de verdieping na 1997.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author