IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kartering habitats/ecotopen zoute wateren en het belang voor beleid en beheer: beleidspresentatie BEON, 25 oktober 1996, Den Haag
(1998). Kartering habitats/ecotopen zoute wateren en het belang voor beleid en beheer: beleidspresentatie BEON, 25 oktober 1996, Den Haag. BEON Rapport = BEON-report, 98-8. Programma Bureau BEON: Den Haag. 27 pp.
Part of: BEON Rapport = BEON-report. Programma Bureau BEON: Den Haag. ISSN 0924-6576, more

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    Bevat de volgende voordrachten: Habitatkartering Waddenzee/zoute deltawateren : keuze parameters/waarde voor beleid en beheer / Norbert Dankers ; Ecotoop- en habitatkaarten, hoe maak je die in GIS ; demonstratie GIS / Johan F. de Ruiter ; Habitatkaarten als gereedschap voor analyse en beleid ; Westerschelde: bodemdieren en kokkels : Waddenzee: zeegras / Dick de Jong ; Het belang van habitat/ecotopenkartering voor beleid en beheer : de vraagkant geschetst door LNV en V&W / Ton IJlstra, Marion Pelk

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top