IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Visie op de Westerschelde en het rapport Oostwest: discussienota
Reneman, D.-D.; Visser, M. (1997). Visie op de Westerschelde en het rapport Oostwest: discussienota. Intomart: Hilversum. 93 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Reneman, D.-D.
  • Visser, M.

Abstract
    Doelstelling van het onderzoek is het aanscherpen van de strategie van de Directie Zeeland: welke analyse van de toestand en ontwikkeling van het Schelde-estuarium en de positie in de Zeeuwse delta wil de Directie uitdragen? Welke communicatiestrategie moet worden gevolgd?

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors