IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Vlaketunnel: het onderstromen der tunnelelementen
(1974). Vlaketunnel: het onderstromen der tunnelelementen. Kombinatie Vlake: Amsterdam.

Available in

Keywords
    Marine; Brackish water

Abstract
    In het kader van de vaste oeververbinding in de Westerschelde is een methode ontwikkeld voor het aanbrengen van een zandpakket onder de tunnel, het zogenaamde onderstromen. Bij dit onderstromen, spuit men, vanuit een leiding die binnen in het element loopt, door de tunnelbodem een zand-water mengsel onder het element. Gaat in op de volgende aspecten: het geleidelijk verzanden van de ruimte onder de tunnel; het rondwentelende " zandriviertje " ; de optredende waterspanningen; en de opwaartse krachten op het tunnelelement.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top