IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

RIWA jaarverslag 1999/2000 Schelde: Deel C - De Schelde
Jülich, W.F.B.; Beemsterboer, P. (2002). RIWA jaarverslag 1999/2000 Schelde: Deel C - De Schelde. RIWA: Nieuwegein. ISBN 90-6683-098-0. 75 + bijlage pp.

Available in  Authors 
Document type: Annual report

Keywords

Authors  Top 
  • Jülich, W.F.B.
  • Beemsterboer, P.

Abstract
    Dit is het eerste jaarverslag van het RIWA (Vereniging van rivierwaterbedrijven) over de Schelderivier. Met de toetreding van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) eind 1999 is besloten voortaan ook de Schelde mee te nemen in de jaarlijkse verslaglegging. De VMW onttrekt een gedeelte van haar grondstof aan het kanaal Bossuit-Kortrijk, dat met de Schelde in verbinding staat. Vooreerst wordt een woordje uitleg gegeven over het RIWA. Vervolgens wordt er algemene informatie gegeven over de Schelde.Bevat enige informatie over de organisatie RIWA en geeft een overzicht van uitgebrachte onderzoeksrapporten en lopend onderzoek. Verder: karakterschets van de Schelde, beschrijving van activiteiten aan de Schelde, bescherming van de Schelde, waterkwaliteit, plannen m.b.t. de Schelde.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors