IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De economische betekenis van zeehavenprojecten: een economische evaluatie van de Containerkade-west Antwerpen
Teurelincx, D.; Verbeke, A.; Declercq, E. (1997). De economische betekenis van zeehavenprojecten: een economische evaluatie van de Containerkade-west Antwerpen. VUB Press: Brussel. ISBN 90-5487-162-8. 285 pp.

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • Teurelincx, D.
  • Verbeke, A., more
  • Declercq, E.

Abstract
    Bevat de resultaten van de uitwerking van de kosten-baten analyse voor de containerkade-west op de Antwerpse Linkerschelde-oever. Hierbij worden de aan het project verbonden kosten en baten zowel voor het internationaal als het Belgisch standpunt berekend, volgens twee werkstrategieën. Het eerste gedeelte van deze publicatie omvat een bondige voorstelling van de inhoud van het onderzoeksproces evenals een beschrijving van de structuur van deze studie. Deel twee gaat in op de basisbeginselen uit de algemeen aanvaarde kosten-baten leer. Ook wordt aangegeven hoe deze basisbeginselen in deze studie geoperationaliseerd worden in modelmatige sequenties voor beide werkstrategieën. Het derde deel bespreekt in detail de samenstellende componenten binnen de werkstrategieën (o.a. prognose, tijdsbaten en inkomsten, congestie bij containerafhandeling, investeringskosten, onderhoudskosten). Deel IV geeft projectresultaten en beleidsonclusies.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors