IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Getijasymmetrie in de Westerschelde: een 1D model onderzoek naar invloed van geometrie op getijasymmetrie
Schoeman, P.K. (2000). Getijasymmetrie in de Westerschelde: een 1D model onderzoek naar invloed van geometrie op getijasymmetrie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 69 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Density flow; Hydraulics; Hydrodynamics; Tides; Wave geometry; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • Schoeman, P.K.

Abstract
    Het verticale getij aan de monding van de Westerschelde is nagenoeg symmetrisch. In dit rapport wordt ingegaan op het verband tussen de getijasymmetrie en de geometrie/bathymetrie. Hiervoor wordt in dit rapport een ééndimensionaal model opgezet waarin de getijasymmetrie bij verschillende geometrie van dwarsprofielen wordt bepaald.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author