IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Resultaten van kwartaalbemonsteringen van thermotolerante faecale Escherichia coli bacteriën in schelpdierwater op 8 locaties in het Nederlandse kustwater
van Gool, A. (1989). Resultaten van kwartaalbemonsteringen van thermotolerante faecale Escherichia coli bacteriën in schelpdierwater op 8 locaties in het Nederlandse kustwater. Rijksinstituut Voor Visserijonderzoek: Ijmuiden. 6 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Bacteria; Shellfish fisheries; Water quality; Escherichia coli Castellani & Chalmers, 1919 [WoRMS]; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Wadden Sea [Marine Regions]; Marine; Brackish water

Author  Top 
  • van Gool, A., more

Abstract
    Het schelpdierwateronderzoek op de locaties in de Waddenzee en de Zuidelijke Delta geeft het beeld dat op de locaties, waar schelpdieren worden gekweekt of opgevist, de gevonden gehalten minder bedragen dan de norm van het RIVO. De gehanteerde norm gaat uit van 300 thermotolerante faecale colibacteriën per 100 ml schelpdiervlees en -vocht. Opgemerkt dient echter te worden dat op het meetpunt in de Westerschelde de norm fors wordt overschreden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author