IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Rekenroosters van RWS basismodellen van oceaan tot Nederlandse binnenwateren
van Dijk, R.P.; Plieger, R.; Soerdjbali, M.J. (1998). Rekenroosters van RWS basismodellen van oceaan tot Nederlandse binnenwateren. Werkdocument RIKZ, OS-98.140x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 23 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
    Marine; Brackish water

Authors  Top 
  • van Dijk, R.P.
  • Plieger, R.
  • Soerdjbali, M.J.

Abstract
    Geeft een samenvatting van vier rapporten waarin het ontwerp van een serie nieuwe kromlijnige roosters voor gebieden wordt besproken. Dit zijn de Zuidelijke Noordzee, Nederlandse kuststrook, Rijnmond, Maasmond, en Noordelijke Deltabekken en Westerschelde. Beschrijft de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het ontwerp van deze rekenroosters en geeft beschrijvingen en karakteristieken van elk van de nieuwe rekenroosters. Drie daarvan zijn inmiddels uitgebouwd tot compleet waterbewegings- en transportmodel, namelijk Kuststrook, Zeedelta en Scalwest.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors